Norsk

Plakaten med tilhørende materiell er utarbeidet for å utgjøre en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved en ADHD diagnose etter en utredning.

Plakaten er inndelt i de hovedområdene som vil være berørt hos personer som har en ADHD-diagnose

• Hyperaktivitet • Impulsivitet • Uoppmerksomhet

Plakaten er utarbeidet etter diagnosekriteriene slik de er fremstilt i ICD-11/ DSM-5.

Materiellet er utarbeidet av Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. (RKT) i samarbeid med klinikere
ved BUP Furuset, ADHD Norge
og Melkeveien designkontor.

Nedlastinger

Her kan du laste ned veiledningen for bruk av materiellet – Veileder

Her kan du laste ned hele adhdplakaten – ADHD-plakaten

Her kan du laste ned den tre-delte versjonen av plakaten – Tredelt plakat

Her kan du laste ned samtalekortene som følger med plakaten – Samtalekort